2 Comments
Nov 20Liked by Grzegorz (Wierszem) Jędrek

fajna perspektywa. Odkurzająca sztywne myślenie. dzięki :)

Expand full comment